บริการรถรับส่ง

icon point จุดจอดรถรับส่ง

บริการรถรับส่งของออลซีซันส์ จะเวียนรับส่งทุกๆ 15 นาที
ระหว่างออล ซีซันส์ เพลซและสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพลินจิต
ทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00-21.00 น.